×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. Nguyen Vo cam Thuy, Nguyen Duc Khoat, Le Xuan Hai, Phan Xuan Minh, Dynamic Surface Control for the Switched Reluctance Motor, The 2023 International Conference on System science and Enginnering (ICSSE 2023), , 2023

2. Nguyễn Đức Khoát, Bùi Xuân Nam, A Regulation Model in Multi-Agent Decision Support System for Open Pit Mining, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), 11-13, 2014

3. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, A real-time regulation model in multi-agent decision support system for open pit mining, 12th International Symposium Continuous Surface Mining Date: 22th-24th September 2014 Location: Aachen, Germany, 255-262, 2014

4. Nguyễn Đức Khoát, Khổng Cao Phong, Vũ Huy Hoàng, The applications of sensor networks in the mining industry, Advances in Mining and Tunneling, 435-438, 2014

5. Nguyễn Đức Khoát, Phạm Minh Hải, A network of wireless temperature sensors based on the zigbee protocol, Advances in Mining and Tunneling, 431-435, 2014

6. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Minh Vuong, Multi-Agent decision support system for open pit mining, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 91-94, 2012

7. Nguyễn Đức Khoát, Decision support system for open pit mining, International mining conference Advanced mining for sustainable development. Ha long, 23-25 Sep 2010, 125-128, 2010

8. Nguyễn Đức Khoát, Lighting solutions for saving energy in mines, Proceedings of the International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology, 49-54, 2008

9. Nguyễn Đức Khoát, The real time stop- skipping in the urban transportation networks, MCPL 2007, 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics. SibiuRomania, 27-30 Sep 2007, 302-308, 2007

10. Nguyễn Đức Khoát, Rescheduling In The Urban Transportation Networks 2, International Conference on Service Systems and Service Management. TroyesFrance, 25-27 Oct 2006, 205-312, 2006

11. Nguyễn Đức Khoát, Rescheduling In The Urban Transportation Networks 1, IMACS Multiconference on computational Engineering in Systems Application. Beijing, 4-6 Oct 2006, 300-310, 2006


National Conference

1. Bùi Hữu Nguyên, Vũ Đình Lãm, Đào Việt Thắng, Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Tống Bá Tuấn, Nguyễn Đức Khoát, Nghiên cứu nâng cao hiệu suất truyền năng lượng không dây sử dụng tấm vật liệu biến hóa có cấu trúc lục giác ở vùng MHz, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2022), 1247, 2022

2. Nguyễn Đức Khoát, Phạm Minh Hải, Phương pháp xây dựng bộ điều khiển pid số trong công nghiệp, Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ khí - Điện - Tự động hóa, 186, 2021

3. Hà Văn Thủy, HÀ ngọc Tuấn, Nguyễn Đức Khoát, Decision support system for small hydropower systems, Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ khí - Điện - Tự động hóa, 193, 2021

4. Đặng Văn Chí, Nguyễn Đức Khoát, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu ứng dụng thiết bị LoRa IoT Gateway để thiết kế hệ thống giám sát từ xa trên Web Server, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 8, 2020

5. Nguyễn Đức Khoát, Decision Support System for small hydroelectric, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bề vững., 301, 2018

6. Nguyễn Đức Khoát, Chuyển đổi giữa góc tính toán và góc điều khiển của Robot công nghiệp, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bề vững., 302, 2018


University Conference

1. Nguyễn Đức Khoát, Phạm Minh Hải, Phương pháp xây dựng bộ điều khiển số trong công nghiệp, Tuyển tập báo cáo - Hội nghị khoa học lần thứ 20 Đại học Mỏ-Địa Chất., 201-207, 2012

2. Nguyễn Đức Khoát, Fpga (fieldprogrammable gate array) và Ứng dụng trong tự động hóa, Tuyển tập báo cáo - Hội nghị khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, 41-45, 2010

3. Nguyễn Đức Khoát, Ứng dụng WINCC trong mô phỏng offline các qúa trình tự động trong công nghiệp, Tuyển tập báo cáo - Hội nghị khoa học lần thứ 18, Đại học Mỏ-Địa Chất, 248-251, 2008