×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Công nghệ Thông tin

[Số 42, 04 - 2013] Sử dụng công nghệ .net và mã nguồn mở mapwindow gis để xây dựng phần mềm quản lý tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất tỉnh thừa thiên huế
  • Nguyễn Văn Canh, Trương Văn Quốc Nhật, Nguyễn Thành Huy, Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai