Địa chỉ tòa Soạn:

 Phòng Xuất Bản - Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 Phòng 308, Nhà C12 tầng, Số 18, Phố Viên, Phường ĐứcThắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

 Điện thoại: +824.4.32191509; 

 Email: tapchi@humg.edu.vn;

 Website: http://tapchi.humg.edu.vn/