Hường dẫn sử dụng hệ thống gửi bài Online:

 

1. Nếu chưa có tài khoản --> Đăng ký tài khoản tại trang chủ:

 

 

2. Nếu tác giả đã có tài khoản --> Click vào mục Đăng nhập và nhập thông tin tài khoản để đăng nhập

 

 

3. Vào mục Thông tin cá nhân --> Click vào mục Bài báo của tôi

 

 

4. Click vào nút Thêm mới để nhập các thông tin của bài báo gửi đăng

 

 

5. Sau khi nhập đầy đủ thông tin --> Nhấn vào nút Thêm mới để gửi bài

 

6. Bài báo sẽ được kiểm tra bởi hội đồng biên tập và đưa đi phản biện nếu đạt yêu cầu về nội dung. Nếu được chấp nhận, tác giả phải format bài báo theo format của tạp chí bằng cách sử dụng template sau:

7. Qui trình nhận bài - phản biện - đăng bài theo sơ đồ sau: