Hướng dẫn sử dụng hệ thống phản biện Online:

1. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản của Chuyên gia phản biện

 

2. Sau khi đăng nhập, vào mục Thông tin cá nhân --> Click vào mục Bài báo phản biện

 

3. Sau đó click vào bài báo được phân công phản biện

 

4. Nhập các thông tin phản biện cho bài báo

 - Yêu cầu bài báo: lựa chọn Đồng ý cho đăng hay Không đồng ý cho đăng

 - Nhập chi tiết các nội dung phản biện vào các mục từ 1 - 5

 

5. Nhấn nút Cập nhật để đưa nội dung phản biện lên hệ thống