Hội đồng biên tập

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 2015-2020

 

Tổng biên tập

GS. TS. Bùi Xuân Nam

 

Phó tổng biên tập

PGS. TS. Trần Xuân Trường

PGS. TS. Triệu Hùng Trường

Thư ký tòa soạn

PGS. TS. Vũ Đình Hiếu