Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 2015-2020


                                                                                                            Tổng biên tập

PGS. TS. Lê Hải An

 

Phó tổng biên tập

PGS. TS. Trần Thanh Hải

                                                                                                  PGS. TS. Bùi Xuân Nam 


Thư ký tòa soạn

TS. Trần Trung Thành


Ủy viên hội đồng biên tập 

PGS.TS. Đỗ Văn Bình

PGS.TS. Trần Đình Kiên

PGS.TS. Đặng Vũ Chí

TS. Nguyễn Duy Lạc

TS. Trần Thùy Dương

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

GS.TS. Võ Trọng Hùng

PGS.TS. Nguyễn Quang Minh

PGS. TS. Lê Văn Hưng

PGS.TS. Phạm Xuân Núi

TS. Nguyễn Quang Khánh

TS. Trần Đính Sơn

TS. Nguyễn Thạc Khánh

 PGS.TS. Tạ Đức Thịnh

PGS.TS. Nguyễn Đức KhoátỦy viên hội đồng biên tập  khách mời

 

 GS.TS Kyung-Huyn Choi, Trường Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc         

 GS.TS Peter Clift, Trường Đại học Bang Louisiana, Mỹ                              

 GS.TS Daniel Dias, Trường Đại học Grenoble Alpes, Pháp                          

 PGS.TS Bùi Tiến Diệu, Trường Đại học Southeast Norway, Na Uy          

 GS.TS Carsten Drebenstedt, Trường ĐH Bergakademie Freiberg, Đức      

 GS.TS Nguyễn Thái Đức, Trường Đại học Old Dominion, Mỹ                  

 GS.TS Nguyễn Phước Bảo Hân, Trường Đại học Old Dominion, Mỹ       

 GS.TS Brian Higgins, Trường Đại học California at Davis, Mỹ                          

 GS.TS Vũ Xuân Hồng, Trường Đại học Claude Bernard Lyon 1, Pháp     

 GS.TS Juergen Kretschmann, Trường Đại học Georg Agricola, Đức       

 GS.TS Yungoo Song, Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc                        

 GS.TS Daniel Suman, Trường Đại học Miami, Mỹ