Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất được thành lập theo số 467/GP-BVHTT ngày 18 tháng 10 năm 2002 và giấy phép bổ sung số 150/GP-BTTTT ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí ra đời có vai trò quan trọng trong việc công bố và cập nhật thông tin mới, các kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và các nhà chuyên môn trong cả nước, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất.                  
 •  Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất
 •  Phát hành: Số 1 (Tháng 1/ 2003) – Tập 58, Kỳ 2(Tháng 04/2017)
 •  ISSN: 1859 – 1469
 •  Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Mỏ-Địa chất
 •  Lĩnh vực: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất là một tạp chí đa ngành. Các lĩnh vực xuất bản bao gồm:
 • Kỹ thuật dầu khí
 • Kỹ thuật mỏ

 • Kỹ thuật cơ khí

 • Kỹ thuật xây dựng

 • Kỹ thuật điện

 • Kỹ thuật địa chất

 • Kỹ thuật trắc địa

 • Kỹ thuật môi trường

 • Kỹ thuật tuyển khoáng

 • Khoa học máy tính

 • Các lĩnh vực khác  Bìa Tạp chí số Tập 58, Kỳ 2 (Xuất bản tháng 04/2017)