Giới thiệu chung

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất được Bộ Văn hóa Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí số 467/GP – BVHTT ngày 18 tháng 10 năm 2002 với số lượng xuất bản 4 số trong một năm, bằng tiếng Việt. Đến nay, tạp chí đã phát triển lên 6 số/năm trong đó có 2 số tiếng Anh. Trong quá trình phát triển, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất được đánh giá là một diễn đàn khoa học và kỹ thuật cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi và công bố các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học trái đất và mỏ. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí đã được chuyển tải đến nhiều độc giả ở trong nước và quốc tế, để từ đó làm tăng hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

Năm 2019, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự án “Nâng cấp Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất để được gia nhập hệ thống trích dẫn Đông Nam Á ACI” theo Quyết định số 201/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.                  
  •  Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất
  •  ISSN: 1859 – 1469
  •  Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Mỏ-Địa chất
  •  Lĩnh vực: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất là một tạp chí đa ngành.