Giám sát và đánh giá hệ số tắc nghẽn tại bộ trao đổi nhiệt dạng tấm giàn công nghệ xử lí khí Hải Thạch

[ Tháng - Năm ]

Tại giàn công nghệ xử lí khí trung tâm Hải Thạch (PQP Hải Thạch), các bộ trao đổi nhiệt tham gia vào quá trình tách lỏng ra khỏi dòng khí ướt, ổn định hoá sản phẩm condensate hay làm mát dòng khí thương mại tại đầu ra của máy nén khí cao áp. Hiệu suất của các bộ trao đổi nhiệt đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối ưu hoá năng lượng, điều hành sản xuất và kiểm soát sản phẩm thương mại đầu ra. Một mô hình tính toán thời gian thực sử dụng dữ liệu từ hệ thống điều khiển trung tâm và hệ thống lưu trữ thông số công nghệ được phát triển để giúp đánh giá hiệu suất trao đổi nhiệt và hệ số tắc nghẽn của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm (Plate Type Exchanger) tại giàn PQP Hải Thạch. Các phương trình vật lí được sử dụng để đánh giá hệ số tắc nghẽn thời gian thực mà không phải xâm nhập vào thiết bị trao đổi nhiệt. Việc có được hệ số tắc nghẽn sẽ giúp cho các kĩ sư vận hành xác định/ đánh giá được bộ trao đổi nhiệt nào cần phải được kiểm tra và làm sạch và đồng thời đưa ra các quyết định nhằm tối đa lượng nhiệt khôi phục được từ hệ thống công nghệ. Kết quả của mô hình cho thấy một số giai đoạn phát triển vượt bậc của tắc nghẽn sinh học (biofouling) trong khi nếu chỉ giám sát thông số sụt áp đi qua bộ trao đổi nhiệt dạng tấm sẽ không thể phát hiện ra. Kết quả này cũng phù hợp với các kết quả khảo sát tại thực tế về biofouling (hàu bám) lên các tấm trao đổi nhiệt khi thiết bị này được mở ra kiểm tra

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giám sát và đánh giá hệ số tắc nghẽn tại bộ trao đổi nhiệt dạng tấm giàn công nghệ xử lí khí Hải Thạch

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật