MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Bài báo đưa ra một số biện pháp chủ yếu để tăng cường thực lực của doanh nghiệp, tăng chất lượng hồ sơ dự thầu và kỹ thuật đấu thầu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam gắn với điều kiện kinh tế hiện nay

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Lê Thị Thanh Huyền(2010), Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng - Áp dụng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng,
  • Phan Thị Thái(2008), Giáo trình Quản trị dự án đầu tư, Nxb Giao thông Vận tải
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật