Nghiên cứu tận dụng nhiệt từ hệ thống khí xả của tuabin khí phát điện trên giàn bơm ép vỉa PPD-40.000 để gia nhiệt dầu thô trên giàn CNTT-2, mỏ Bạch Hổ

[ Tháng - Năm ]

Theo thời gian, dầu khai thác ở mỏ Bạch Hổ có nhiệt độ giảm, hàm lượng nước tăng, dẫn đến khó khăn trong việc tách pha và vận chuyển. Dầu thô được gia nhiệt sẽ giúp cho quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý tách nước đồng hành ra khỏi dầu trên giàn CNTT-2 đạt hiệu quả cao, tiết kiệm, chất lượng nước xả biển sau khi xử lý đáp ứng được yêu cầu về môi trường. Mặt khác, trên giàn bơm ép nước PPD - 40.000 đặt cạnh giàn CNTT - 2, hiện nay đang sử dụng ba tuabin khí phát điện để cung cấp điện cho hệ thống lưới điện ngầm toàn mỏ, với lượng nhiệt khí thải lớn. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thiết bị đểtận dụng được lượng nhiệt khí thải nàyvào việc gia nhiệt cho dầu thô sẽ là một giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thiết kế, lắp đặt các bộ thu hồi nhiệtkhông ảnh hưởng tới chếđộ làm việc của tuabin khí, phù hợp với không gian và trọng lượng giới hạn của kết cấu chân đếgiàn khoan; dầu sau khi được gia nhiệt, xử lý đảm bảo chất lượng, và nước tách ra đạt tiêu chuẩn môi trường đểxả xuống biển

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu tận dụng nhiệt từ hệ thống khí xả của tuabin khí phát điện trên giàn bơm ép vỉa PPD-40.000 để gia nhiệt dầu thô trên giàn CNTT-2, mỏ Bạch Hổ

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật