Ứng dụng dung dịch Polymer Cationic trong khoan dầu khí

[ Tháng - Năm ]

Việc ứng dụng dung dịch ức chế khi khoan qua các địa tầng chứa sét trương nở là bắt buộc và mang tính trọng điểm trong nghành công nghiệp khoan dầu khí. Các dung dịch này có chức năng ức chế, giảm độ trương nở của sét, giảm thiểu nguy cơ phức tạp sự cố liên quan đến mất ổn định thành giếng, tăng vận tốc khoan cơ học, giảm giá thành 1 mét khoan,... Hiện nay trên thị trường, các hãng dịch vụ dung dịch trong và ngoài nước đưa ra nhiều hệ dung dịch ức chếsét khác nhau với các ưu và nhược điểm khác nhau của từng hệ. Trong đó, hệ dung dịch Polymer Cationic mang lại nhiều ưu điểm so với các dung dịch thông thường khi khoan trong các trầm tích chứa sét và muối. Nội dung bài báo tập trung vào nghiên cứu áp dụng dung dịch Polymer Cationic trong khoan dầu khí. Các tác giả đã tiến hành phân tích đơn pha chế dung dịch Polymer Cationic và kết quả ứng dụng của nó tại vùng Астраханск, LB Nga, qua đó đánh giá sơ bộ những ưu và nhược điểm của nó. Dựa trên những kết quả nghiên cứu này, nhóm tác giả đểxuất ứng dụng hệ dung dịch Polymer Cationic khi khoan trong đất đá chứa sét tại địa tầng miocene và oligocene bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam do có những tính chất tương đồng về điều kiện địa chất

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng dung dịch Polymer Cationic trong khoan dầu khí

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật