Sử dụng phương pháp Fillet nhằm nâng cao tuổi thọ của cơ cấu thanh răng - bánh răng trong quá trình nâng hạ chân đế giàn khoan tự nâng

[ Tháng - Năm ]

Trong quá trình vận hành giàn khoan tự nâng phục vụ cho công tác khoan khai thác dầu khí trên các vùng biển, một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của giàn đó là quá trình nâng giàn lên khi làm việc và quá trình hạ giàn xuống khi di chuyển. Quá trình nâng hạ giàn được thực hiện nhờ cơ cấu bánh răng - thanh răng, cho nên độ bền của cơ cấu thanh răng - bánh răng sẽ là yếu tố quyết định đến hiệu quả của quá trình nâng hạ giàn khoan. Để nâng cao độ bền của cặp thanh răng - bánh răng ta có thểsử dụng phương pháp Fillet đểtính toán, lựa chọn bán kính góc vát cong của cạnh thanh răng và bánh răng sao cho ứng suất tại khu vực tiếp xúc này là nhỏ nhất. Nghiên cứu được thực hiện thông qua sự mô phỏng về chuyển động ăn khớp giữa bánh răng thanh răng bằng các phần mềm chuyên dụng Solidworks và phần mềm mô phỏng Abaqus

Tác giả
  • Hoàng Anh Dũng,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Thịnh,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Sử dụng phương pháp Fillet nhằm nâng cao tuổi thọ của cơ cấu thanh răng - bánh răng trong quá trình nâng hạ chân đế giàn khoan tự nâng

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật