So sánh hiệu quả của một số Turbulence Model khi mô phỏng dòng chảy đằng sau một Turbine thuỷ triều

Tập 60 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2019]

Trong bối cảnh hiện nay, biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ do việc sử dụng các nguồn năng lượng hoá thạch như than đá, dầu mỏ… trở thành mối lo ngại lớn của toàn thể nhân loại, đòi hỏi phải tìm ra các nguồn năng lượng thay thế. Trong số đó phải kể đến việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng từ dòng chảy thuỷ triều nhằm tạo ra điện năng đang được quan tâm đặc biệt. Công việc này yêu cầu phải nghiên cứu, chế tạo và phát triển các thiết bị phù hợp nhằm chuyển hoá các nguồn năng lượng này thành điện năng. Cùng với các phương pháp nghiên cứu khác, mô phỏng số là một lựa chọn phù hợp để tiến hành thực hiện. Trong mô phỏng số, việc tiết kiệm thời gian và tài nguyên của các máy tính khi tiến hành mô phỏng là hết sức quan trọng, quyết định đến tính hiệu quả của mỗi phương pháp. Chính vì vậy, việc lựa chọn tìm ra một mô hình hợp lý là việc làm cần thiết. Trong bài viết này, tác giả trình bày phương pháp số để nghiên cứu dòng chảy đằng sau một Turbine thuỷ triều, thông qua việc so sánh hiệu quả của một số Turbulence models như: k-ε Standard, k-ε Realizable, k-ω SST và Reynolds Stress Model (RSM) trong chương trình ANSYS FLUENT. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng mô hình k-ε Standard là mô hình đơn giản, cho kết quả nhanh và chính xác nhất khi mô phỏng vận tốc của dòng chảy và cường độ rối ở khu vực hạ lưu tại vị trí lớn hơn 5 lần đường kính của Turbine (>5D). Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tiến hành mô phỏng nhiều Turbine trong cùng một khu vực

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

So sánh hiệu quả của một số Turbulence Model khi mô phỏng dòng chảy đằng sau một Turbine thuỷ triều

Tạp chí

Tập 60 kỳ 1

Chuyên mục

Từ khóa

Bài báo nổi bật