KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THÀNH LẬP LƯỚI QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÁC TUYẾN ĐẬP THỦY ĐIỆN

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Bài báo có nội dung khảo sát việc thiết kế lưới quan trắc chuyển dịch ngang các tuyến đập thủy điện bằng công nghệ GPS. Đã đề xuất biện pháp thiết kế, thành lập lưới GPS một cấp để quan trắc dịch chuyển với việc ứng dụng thuật toán bình sai tự do để thiết kế và đánh giá độ chính xác các yếu tố trong luới

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Trần Khánh(2004), Nghiên cứu phương pháp bình sai kết nối lưới mặt đất và lưới GPS trong trắc địa công trình, Tạp chí "Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất"
  • Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc(2010), Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình, Nhà xuất bản giao thông vận tải
  • Markyze.Iu.I(1998), Thuật toán và chương trình bình sai lưới trắc địa, NXB "Nhedra", Moskva-1988 (tiếng Nga)
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THÀNH LẬP LƯỚI QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÁC TUYẾN ĐẬP THỦY ĐIỆN

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật