Giải pháp định vị GNSStương đối động xử lý sau với nhiều trạm cơ sở trong công tác thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Nội dung bài báo đề cập đến công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) ứng dụng trong công tác xây dựng lưới tọa độ và đo chi tiết thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn. Bài báo đã phân tích những ưu nhược điểm của phương pháp đo tương đối động thời gian thực (RTK) và phương pháp đo động xử lý sau (PPK) nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm đối với từng phương pháp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng đề xuất giải pháp đo và xử lý số liệu đo PPK GNSS với nhiều trạm cơ sởnhằm phục vụ công tác trắc địa, bản đồ. Kết quả đo đạc và phân tích thực nghiệmcho thấy độ chính xác vị trí điểm đo của phương pháp sử dụng nhiều trạm base có thể cải thiện từ 25-50% so với phương pháp sử dụng trạm Base đơn. Trên cơ sở thuật toán, phần mềm xử lý số liệu chặt chẽ và các kết quả thực nghiệm có thể kết luận rằngphương phápđề xuất là hợp lý và đủ độ tin cậy để phục vụ công tác thành lập bản đồ tỷ lệ lớn

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp định vị GNSStương đối động xử lý sau với nhiều trạm cơ sở trong công tác thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật