Giải pháp trực quan hóa mô hình 3D thành phố trên nền web bằng công cụ mã nguồn mở hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Bài báo này thử nghiệm xây dựng một trang web biểu diễn trực quan mô hình 3D khu A trường Đại họcMỏ-Địa chất(HUMG) ở mức độ chi tiết LoD2 bằng công cụ mã nguồn mở 3DCityDB và thư viện CesiumJS. Mô hình 3D được xây dựng từ dữ liệu ảnh chụp UAV, sau đó được chuyển sang định dạng JSON bằng công cụ 3DCityDB-Importer Exporter và biểu diễn trên nền web bằng cách tùy chỉnh gói 3dwebclient có sẵn trong bộ công cụ 3DCityDB. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình 3D-HUMG được biểu diễn rất trực quan trên trang web đã xây dựng, trang web cũng có một số tính năng tương tác và truy vấn dữ liệu như: thêm lớp dữ liệu mới, tìm tòa nhà theo ID, mô phỏng bóng đổ của công trình, ẩn/hiện công trình. Những tính năng này có thể giúpthông tin quy hoạch được thể hiện trực quan, dễ hiểu và minh bạch hơn, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác quy hoạch đô thị

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Lã Phú Hiến,Khoa Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp trực quan hóa mô hình 3D thành phố trên nền web bằng công cụ mã nguồn mở hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật