TRỮ LƯỢNG VÀ PHÂN BỐ HYDRAT KHÍ

[ Tháng - Năm ]

Hydrat khí là nguồn dự trữ năng lượng rất tiềm năng. Theo dự báo trữ lượng khí hydrocacbon chứa trong hydrat khí tự nhiên đạt 2,1.1016m3. Do chỉ được thành tạo trong điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao nên 98% lượng khí Hydrat nằm dưới đáy thềm lục địa và hồ, chỉ 2% ở vùng băng vĩnh cửu trên lục địa. Trong các quốc gia trên Thế giới, Canada được xem là nước có trữ lượng Hydrat khí lớn nhất. Biển Đen và hồ Baikal cũng được đánh giá là những nơi có chứa nhiều Hydrat khí

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Collett T.S(), Geology of marine Gas Hydrates and their Global Distribution, Energy resource program, US Geological survey
  • Collett T.S, Luis R, U Takasư(2011), Sự lôi cuốn ngày càng gia tăng của Hydrat khí, Tạp chí: Tổng quan về dầu khí; Schlumberger, số 2
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TRỮ LƯỢNG VÀ PHÂN BỐ HYDRAT KHÍ

Tạp chí

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật