Đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước khe nứt phun trào bazan vùng Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Hiện nay, tại vùng Tây Nguyên nói chung và vùng Buôn Ma Thuột nói riêng, tầng chứa nước trong thành tạo bazan nứt nẻ là tầng chứa nước triển vọng nhất. Tầng chứa nước này có cấu trúc xen kẽ giữa vùng có mạng lưới khe nứt lớn, tính thấm tốtvới những vùng có mạng lưới khe nứt nhỏ, tính thấm kém.Vì vậy, những vùng có hệ thống khe nứt lớn thì nước từ trên mặt thấm xuống cung cấp cho tầng chứa nước rất nhanh và quá trình tự thấm lọc của chất bẩn xảy ra trong thời gian ngắn. Xuất phát từ những đặc điểm trên, nghiên cứu này được đặt ra với mục đích thành lập bản đồ khả năng tự bảo vệ nước dưới đất tầng nước khe nứt, nhằm phân vùng có mức độ tự bảo vệ khác nhau của tầng chứa nước có đề cập tới tính bất đồng nhất của tầng chứa nước khe nứt. Phương pháp đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước khe nứt DISCO được thử nghiệm áp dụng đối với vùng Buôn Mê Thuột.Phương pháp DISCO (Discontinuite - Couverture Protectrice) được phát triển bởi Trung tâm Địa chất thủy văn - trường Đại học Neuchitel. Phương pháp này dựa trên 3 đặc điểm cơ bản của tầng chứa nước:tính không liên tục của tầng - Discontinute - DIS, đặc điểm lớp phủ bảo vệ - Couverture Protectrice (CO), dòng chảy trên mặt (Ruiselement). Trên cơ sở phương pháp này, kết hợp với phần mềm ArcGIS, chúng tôi thử nghiệm xây dựng bản đồ khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước khe nứt trong thành tạo bazan vùng Buôn Mê Thuột - Đăk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tầng chứa nước trong thành tạo bazan nứt nẻ có mức độ tự bảo vệ cao và chiếm hầu hết diện tích vùng nghiên cứu (trên 90 %). Phần còn lại của tầng chứa nước có mức độ tự bảo vệ trung bình

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước khe nứt phun trào bazan vùng Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Bài báo nổi bật