Tương tác giữa sóng nổ với vỏ chống công trình ngầm

Tập 59 kỳ 5 [ Tháng 10- Năm 2018]

Bài báo trình bày một cách đánh giá tác động của sóng nổ đến vỏ chống công trình ngầm. Trong bài viết này xem xét loại vỏ chống được tạo nên từ các vòng chống dạng hình trụ; được chế tạo từ bê tông, bê tông cốt thép hoặc đúc bằng gang. Các vòng chống này có mặt cắt ngang dạng vành khuyên, có độ dày theo thiết kế và chiều dài mỗi đoạn từ 1,5 đến 3,0m. Vỏ chống được giả thiết đặt trong môi trường có biến dạng liên tục theo mô hình đàn hồi hay đàn - dẻo. Bài toán được giải bằng phương pháp giải tích với việc áp dụng lý thuyết thay thế gần đúng để tìm nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: - Tương tác giữa sóng nổ với vỏ chống công trình ngầm xảy ra theo chu kỳ và sự phân bố ứng suất phụ thuộc vào chu kỳ dao động riêng T0 của kết cấu vòng chống dạng trụ và dạng của hàm tải ngoài H(t) gây nên do sóng nổ tác dụng vào bề mặt kết cấu chống công trình ngầm. - Những kết quả nhận được cho phép chính xác hóa sự phân bố ứng suất và chuyển vị trong vòng chống; từ đó có thể kiểm tra sức mang tải của vòng chống dạng trụ của công trình ngầm chịu tác động của sóng do nổ mìn..

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Tương tác giữa sóng nổ với vỏ chống công trình ngầm

Tạp chí

Tập 59 kỳ 5

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật