Nghiên cứu giải pháp khai thác vỉa than có tính tự cháy tại vỉa 10 khu Tràng Khê II, mỏ than Hồng Thái

Tập 59 kỳ 5 [ Tháng 10- Năm 2018]

Hầu hết các loại than đều có khả năng tự cháy khi đặt trong những điều kiện môi trường nhất định. Hiện tượng này gọi là cháy nội sinh. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng tự cháy của than là quá trình oxy hoá của than sinh ra nhiệt, nhiệt độ tích tụ lại qua thời gian dài không có nơi thoát ra sẽ gia tăng đến nhiệt độ tới hạn và sinh ra hiện tượng tự cháy trong than. Đây là một hiện tượng vô cùng nguy hiểm trong khai thác hầm lò. Sản phẩm cháy sẽ sản sinh ra nhiều loại khí độc gây chết người, đặc biệt là khí CO. Ngoài ra nó còn có thể là nguồn lửa gây ra cháy nổ khí mê tan và bụi than. Hiện tượng tự cháy của than là vấn đề được quan tâm rất lớn trong công tác khai thác than hầm lò. Khi sự tự cháy xảy ra có thể phải đóng cửa mỏ, thiệt hại không nhỏ về kinh tế, xã hội và quan trọng nhất là gây mất an toàn trong khai thác than. Vỉa 10 mức +30/+200 trong quá trình khai thác phát hiện dấu hiệu CO của cháy nội sinh. Nếu tiếp tục thực hiện thi công mà không có biện pháp đặc biệt nào khác thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người. Do đó cần thiết phải có giải pháp khai thác hợp lý trong điều kiện này. Công nghệ khai thác lò dọc vỉa phân tầng xiên chéo với cách bố trímạng lưới các đường lò khai thác và phục vụ khai thác là giải pháp tích cực khi khai thác vỉa than có điều kiện tự cháy

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu giải pháp khai thác vỉa than có tính tự cháy tại vỉa 10 khu Tràng Khê II, mỏ than Hồng Thái

Tạp chí

Tập 59 kỳ 5

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật