Sử dụng các chỉ số phổ của dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Landsat-8 thành lập bản đồ mức độ cháy rừng ở xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An

Tập 59 kỳ 5 [ Tháng 10- Năm 2018]

Cháy rừng xảy ra từ ngày 16 đến ngày 20/3/2016 tại xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An đã gây thiệt hại rất lớn. Ngọn lửa trải dài trong phạm vi 10km với hơn 100ha rừng bị phá hủy. Nghiên cứu này trình bày kết quả ban đầu đưa ra mức độ cháy rừng ở khu vực này dựa vào các chỉ số phổ được tính toán dựa vào các dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Landsat-8 thu được vào trước, sau và trong thời gian cháy bao gồm chỉ số thực vật khác biệt (dNDVI), tỷ số cháy chuẩn hóa (NBR) và tỷ số cháy tương đối khác biệt (RBR). Dựa vào thang phân loại mức độ cháy của các nghiên cứu trước và ngưỡng cụ thể nhận được từ kết quả kiểm chứng đối với dNDVI và RBR cho cả dữ liệu Sentinel-2 và Landsat-8 OLI để phân loại mức độ cháy thành các mức thấp, trung bình, cao và rất cao. Bên cạnh đó, bản đồ nhiệt độ bề mặt tính từ ảnh Landsat-8 chụp ngày 20/3/2016 chỉ ra rằng vùng có nhiệt độ bề mặt rất cao tương ứng với vùng có mức độ cháy cao. Bản đồ mức độ cháy rừng ở khu vực xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An thành lập bằng phương pháp viễn thám góp phần phục vụ giám sát cháy rừng và công tác quản lý rừng ở khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An

Tác giả
  • Nguyễn Văn Trung,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Đoàn Thị Nam Phương,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Bùi Tiến Diệu,Trường Đại học Đông Nam Nauy, Nauy
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Sử dụng các chỉ số phổ của dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Landsat-8 thành lập bản đồ mức độ cháy rừng ở xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An

Tạp chí

Tập 59 kỳ 5

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật