Phát hiện vùng ngập lụt tại Huế từ ảnh SAR đa thời gian bằng phép đo độ tương đồng thống kê

Tập 59 kỳ 5 [ Tháng 10- Năm 2018]

Bài báo này trình bày phương pháp phát hiện thay đổi từ ảnh RADAR độ mở tổng hợp đa thời gian (SAR) dựa trên phép đo độ tương đồng thống kê để xác định vùng ngập lụt. Từ các sản phẩm ảnh Ground Range Detected (GRD) đa thời gian của vệ tinh SAR Sentinel-1 được ghi nhận vào các thời điểm trước, trong và sau đợt lũ do ảnh hưởng của bão Damrey tháng 11 năm 2017 tại thành phố Huế và một phần huyện Hương Trà (Thừa Thiên Huế), những thay đổi trên mặt đất do lũ lụt gây ra được phát hiện dựa trên khoảng cách Kullback-Leibler giữa hai phân bố Log-normal. Các kết quả phát hiện vùng ngập lụt đã được đánh giá khi so sánh với các mẫu kiểm chứng lấy từ ảnh quang học PlanetScope độ phân giải 3 m, và đạt độ chính xác tổng thế là 87,3%. Các thông tin thay đổi được chiết xuất từ ảnh SAR đa thời gian sau đó có thể được khai thác cho nhiều mục đích như thành lập bản đồ vùng ngập lụt, phân tích, thống kê vùng bị ảnh hưởng, v.v..

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Lê Thu Trang,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Phạm Thị Thanh Hòa,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Phạm Hà Thái ,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Trần Trung Anh,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Vũ Thị Thơm,Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng và Công nghệ Đông Nam, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phát hiện vùng ngập lụt tại Huế từ ảnh SAR đa thời gian bằng phép đo độ tương đồng thống kê

Tạp chí

Tập 59 kỳ 5

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật