Giải pháp bơm ép nước nhằm duy trì áp suất trong quá trình khai thác các vỉa dầu khí tại mỏ Bạch Hổ giai đoạn suy giảm sản lượng

Tập 59 kỳ 5 [ Tháng 10- Năm 2018]

Hiện nay, mỏ Bạch Hổ đang khai thác trong giai đoạn năng lượng vỉa ngày càng suy giảm. Nguyên lý cơ bản khai thác vỉa dầu khí cho thấy nguồn năng lượng tự nhiên của vỉa giảm gây ra nhiều bất lợi cho hoạt động khai thác. Để giải quyết vấn đề này, nhiều biện pháp khác nhau đã được sử dụng, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mỏ, nhằm duy trì áp suất vỉa, trong đó có bơm ép nước. Bơm ép nước là quá trình bổ sung năng lượng cho đối tượng khai thác, quá trình này giúp cho sự giảm áp suất trong vỉa diễn ra chậm, đảm bảo khai thác ổn định lâu dài. Bài báo giới thiệu kỹ thuật bơm ép nước cho các thân dầu thuộc tầng Móng, Mioxen và Oligoxen dưới, đồng thời đưa ra các kết quả so sánh và đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các hệ thống bơm ép có chọn lọc và bơm ép theo diện tích khai thác đối với các thân dầu của mỏ Bạch Hổ

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp bơm ép nước nhằm duy trì áp suất trong quá trình khai thác các vỉa dầu khí tại mỏ Bạch Hổ giai đoạn suy giảm sản lượng

Tạp chí

Tập 59 kỳ 5

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật