Nghiên cứu giải pháp đảm bảo dòng chảy cho đường ống vận chuyển dầu từ giàn WHP-DH2 tới giàn FPU-DH1 mỏ Đại Hùng

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Mỏ Đại Hùng thuộc Lô 05.1a, bắt đầu đi vào khai thác từ năm 1994. Trong giai đoạn 2 của quá trình phát triển mỏ, giàn đầu giếng WHP-DH2 được lắp đặt. Sau khi giàn WHP-DH2 đi vào hoạt động (từ tháng 8/2011) đã nảy sinh một số vấn đề cần phải được giải quyết để nâng cao hiệu quả vận chuyển sản phẩm và đảm bảo tính kinh tế trong suốt đời mỏ. Hơn nữa, trước thực trạng giá dầu giảm sâu khiến Nhà điều hành của mỏ Đại Hùng phải điều chỉnh sản lượng khai thác, chính vì vậy các số liệu dựa trên dự báo sản lượng khai thác trước đây không còn sát với điều kiện thực tế hiện nay. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết phải thực hiện các nghiên cứu nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển sản phẩm trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy cho tuyến đường ống vận chuyển dầu khí gồm nhiều nội dung, trong đó phải kể đến việc kiểm soát sự lắng đọng của các vật thể rắn như hydrate, wax, asphaltene... Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về chế độ dòng chảy, các thông số thủy lực, nhiệt học và tốc độ ăn mòn bên trong... của đường ống vận chuyển dầu từ giàn WHP-DH2 đến giàn FPU-DH1, thông qua các phương trình thực nghiệm. Các kết quả tính toán sau đó được so sánh với mô hình mô phỏng bằng phần mềm PIPESIM, nhằm kiểm chứng độ tin cậy và khả năng áp dụng vào thực tế. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp để vận hành tuyến đường ống từ giàn WHP-DH2 đến giàn FPU-DH1 trong những giai đoạn tiếp theo

Tác giả
  • Nguyễn Văn Thịnh,Khoa Dầu khí , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Hải An,Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Việt Nam
  • Nguyễn Thanh Hải,Công ty điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước (PVEP-POC), Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo dòng chảy cho đường ống vận chuyển dầu từ giàn WHP-DH2 tới giàn FPU-DH1 mỏ Đại Hùng

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật