Biện pháp giảm chi phí điện năng cho các trạm quạt gió chính ở các mỏ than hầm lò Quảng Ninh

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Thông gió là một lĩnh vực chi phí năng lượng lớn ở mỏ hầm lò. Ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh các quạt gió chính có công suất động cơ từ hàng trăm đến trên nghìn kW và hoạt động suốt ngày đêm. Lưu lượng gió cần thiết để thông gió mỏ phụ thuộc vào các điều kiện và kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, với trang thiết bị thông gió hiện tại ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, các quạt gió phải hoạt động ở chế độ lưu lượng lớn nhất theo theo tính toán trong thiết kế. Điều này dẫn đến chi phí điện năng cao cho động cơ quạt gió. Bài viết đề cập đến vấn đề xác định khung thời gian cần đảm bảo lưu lượng gió theo yêu cầu thực tế của mạng gió mỏ. Với mục đích tiết kiệm điện năng, cần thiết lựa chọn phương án điều chỉnh chế độ làm việc theo yêu cầu thực tế của các hộ tiêu thụ gió nói riêng và toàn mỏ nói chung. Áp dụng thiết bị biến tần để đưa đặc tính quạt gió chính về công tác ở chế độ phù hợp thông qua việc thay đổi tốc độ quay của động cơ quạt, làm giảm điện năng thông gió chung, góp phần giảm giá thành khai thác than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Biện pháp giảm chi phí điện năng cho các trạm quạt gió chính ở các mỏ than hầm lò Quảng Ninh

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật