NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC THIẾT KẾ NHÀ MÁY TUYỂN THAN

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Bài báo nêu những kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thiết kế nhà máy tuyển than. Phần mềm hỗ trợ công tác thiết kế nhà máy tuyển than đã được chạy thử nghiệm bằng dữ liệu thực tế. Kết quả cho thấy tính đúng đắn và đạt độ chính xác cao. Việc sử dụng phần mềm đã đem lại hiệu quả đáng kể về mặt thời gian và công sức thiết kế

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Phạm Hữu Giang(2001), Bài giảng tuyển trọng lực, Trường Đại học Mỏ-Địa chất
  • Phạm Hữu Giang(2009), Hướng dẫn đồ án thiết kế môn học tuyển trọng lực, Trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC THIẾT KẾ NHÀ MÁY TUYỂN THAN

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật