Lựa chọn tổ hợp thiết bị cơ giới hóa đồng bộ khai thác vỉa than V13-1 mỏ than Khe Chàm với công suất 400000 tấn/năm

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Tính toán, lựa chọn và áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác than hầm lò nhằm nâng cao năng suất, giảm tổn thất than và đạt hiệu quả kinh tế là một trong những định hướng cơ bản cho sự phát triển của ngành than Việt Nam hiện nay. Bài báo phân tích, đánh giá điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ than Khe Chàm, qua đó tính toán các thông số kỹ thuật hợp lý để lựa chọn tổ hợp trang thiết bị cơ giới hóa đồng bộ cho khai thác vỉa than dày của mỏ. Từ thông số kỹ thuật của thiết bị có sẵn: dàn chống ZFY4000-14/28, máy khấu MG160/380-WDK và máng cào SGZ 630/264 cho thấy tổ hợp trang thiết bị này phù hợp với điều kiện khai thác vỉa than V13-1, mỏ than Khe Chàm đáp ứng công suất 400000 tấn/năm

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Lựa chọn tổ hợp thiết bị cơ giới hóa đồng bộ khai thác vỉa than V13-1 mỏ than Khe Chàm với công suất 400000 tấn/năm

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật