Nghiên cứu giải pháp công nghệ khi khai thác vỉa có góc dốc nghiêng đứng, dốc đứng tại Mỏ than Hồng Thái

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Trong quá trình khai thác than có góc dốc của vỉa lớn gây khó khăn trong việc chống giữ lò, trong không gian lò nhỏ hẹp và tối nên đặt cột không vuông ke dẫn đến sự cố đổ lò hoặc gặp khó khăn trong điều khiển đá vách, áp lực lò chợ, đá phá hỏa tràn vào không gian lò chợ... Những khó khăn này làm cho công suất lò chợ thấp, năng suất lao động không cao, thiếu an toàn lao động. Với một sô loại hình công nghệ như khấu than bằng khoan nổ mìn sử dụng giá thủy lực di động, hoặc khấu than bằng khoan nổ mìn sử dụng giá xích chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Hiện tại khu vực mỏ than Hồng Thái cũng đã áp dụng thử nghiệm giàn mềm ZRY, tuy nhiên loại hình công nghệ này chủ yếu được ứng dụng trong điều kiện đối với các vỉa dốc trên 45 độ, khó có thể áp dụng các công nghệ khác, hơn nữa vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn. Nhằm khắc phục những khó khăn và tăng công suất lò chợ, năng suất lao động, giảm giá thành khai thác than, nâng cao mức độ an toàn lao động, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất hiện có như cột thủy lực đơn, xà khớp, hệ thống cấp dịch... Do đó hệ thống khai thác cột dài theo phương, gương lò chợ chia bậc chân khay xiên chéo, chống giữ bằng cột thủy lực đơn - xà khớp, điều khiển đá vách bằng phá hỏa toàn phần sẽ góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trên tương đối triệt để

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu giải pháp công nghệ khi khai thác vỉa có góc dốc nghiêng đứng, dốc đứng tại Mỏ than Hồng Thái

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật