Nghiên cứu kết hợp dữ liệu của máy bay không người lái và máy quét laser mặt đất thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Bản đồ 3D đô thị có thể xây dựng từ dữ liệu quét mặt đất 3 chiều hoặc từ ảnh chụp của máy bay không người lái. Nhược điểm của máy quét mặt đất là không thu được dữ liệu phần mái của nhà cao tầng. Vấn đề này lại là thế mạnh của chụp ảnh từ máy bay không người lái. Nghiên cứu này kết hợp dữ liệu thu được từ máy quét laser mặt đất và dữ liệu chụp từ máy bay không người lái thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị có thể khắc phục nhược điểm của mỗi loại công nghệ. Việc sử dụng bộ dữ liệu kết hợp đã chứng minh có thể thành lập được bản đồ 3D tỉ lệ 1:1000 khu vực đô thị theo tiêu chuẩn hiện hành. Ngoài ra khi sử dụng công nghệ này, còn có thể thu được dữ liệu của địa vật với độ chính xác cao, có thể khai thác để phục vụ nhiều mục đích khác nhau trong lĩnh vực quản lý đô thị

Tác giả
  • Trần Quốc Vinh,Phòng Bản đồ - Viễn thám, Cục bản đồ - Bộ quốc phòng, Việt Nam
  • Hoàng Văn Anh,Phòng Bản đồ - Viễn thám, Cục bản đồ - Bộ quốc phòng, Việt Nam
  • Phạm Quốc Khánh,Khoa Trắc địa Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu kết hợp dữ liệu của máy bay không người lái và máy quét laser mặt đất thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật