Giải pháp kỹ thuật xử lý cắt đá nâng nền lò chợ cơ giới hóa vỉa 14.5 tại mỏ Khe Chàm III

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Hiện tượng không đồng nhất về vị trí trụ vỉa, trụ vỉa thay đổi nổi lên mặt gương khai thác khiến công tác khấu than tại lò chợ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các lò chợ cơ giới hóa. Tại lò chợ cơ giới hóa vỉa 14.5 mỏ than Khe Chàm III đá trụ nổi lên tại vị trí các giàn chống từ 20 đến 40 và từ 71 đến 75 khiến cho lò chợ tại khu vực này không đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Để khắc phục hiện tượng trên, cần phải xử lý nâng nền lò chợ để khấu than. Bài báo đề xuất và nêu ra trình tự khấu chống nâng nền lò chợ, tạo điều kiện cho lò chợ cơ giới hóa hoạt động liên tục, hiệu quả, đồng thời đưa ra giải pháp có thể phát triển và áp dụng cho các điều kiện tương tự tại các mỏ than hầm lò tại Quảng Ninh cũng như các nước trên thế giới

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp kỹ thuật xử lý cắt đá nâng nền lò chợ cơ giới hóa vỉa 14.5 tại mỏ Khe Chàm III

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật