Phương pháp mô phỏng để xây dựng đồ thị lực kẹp của cơ cấu kẹp cơ khí theo khoảng cách má kẹp

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Khi cơ cấu kẹp dẫn động cơ khí được sử dụng cho các chi tiết lắp ráp có kích thước cũng như khối lượng khác nhau thì lực kẹp phải tính cho mỗi trường hợp cụ thể. Vì nó thay đổi theo khoảng cách má kẹp, mặc dù lực dẫn động cơ cấu kẹp không thay đổi. Trong nghiên cứu này, đồ thị lực kẹp và hành trình má kẹp sẽ được xây dựng bằng phương pháp mô phỏng nhờ công cụ Motion Skeleton của phần mềm PTC Creo. Thông qua phác thảo cũng như khai báo các thông số của cơ cấu kẹp, Motion Skeleton cho phép mô phỏng chuyển động cũng như xây dựng được đường đặc tính quan hệ lực kẹp và khoảng cách má kẹp cho các loại cơ cấu kẹp cơ khí khác nhau. Hơn nữa, để kiểm tra lại tính chính xác của phương pháp này, các biểu thức toán học xác định quan hệ lực kẹp và khoảng cách má cũng được thiết lập. Các biểu thức này cho phép tính toán cũng như vẽ các đồ thị trên bằng phần mềm tính toán thiết kế Mathcad. Nhờ phương pháp mô phỏng này mà người thiết kế không những xây dựng đồ thị lực kẹp mà còn có thể dùng để thiết kế và tối ưu các thông số cơ cấu kẹp khác nhau

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Nguyễn Đăng Tấn,Khoa Cơ khí, Trường Đại học kỹ thuật Chemnitz, Reichenhainer Str. 70, 09126 Chemnitz, CHLB Đức
  • Maik Berger,Khoa Cơ khí, Trường Đại học kỹ thuật Chemnitz, Reichenhainer Str. 70, 09126 Chemnitz, CHLB Đức
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phương pháp mô phỏng để xây dựng đồ thị lực kẹp của cơ cấu kẹp cơ khí theo khoảng cách má kẹp

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật