Phân tích chuyển động của hạt vật liệu và tối ưu hóa các tham số của máy cấp liệu rung hai chất thể GZS

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Máy cấp liệu rung hai chất thể GZS hiện đang dùng nhiều trong các ngành khai thác mỏ, xây dựng…tuy nhiên năng suất của máy vẫn còn hạn chế bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều tham số (công nghệ, hình học, động học, động lực học…), việc tìm ra giá trị hợp lý của các tham số đó để máy làm việc cho năng suất cao là hết sức quan trọng. Vì vậy trong nghiên cứu của mình nhóm tác giả đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của các tham số đó đến máy trong quá trình làm việc, sau đó ứng dụng phần mềm Matlab tối ưu hóa với hàm mục tiêu là vận tốc trung bình của hạt vật liệu (vd) từ đó tìm ra giá trị hợp lý của các tham số đó để máy có năng suất lớn nhất khi làm việc. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Nguyễn Văn Xô,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Trần Viết Linh,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Phạm Văn Tiến,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Phạm An Cương,Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phân tích chuyển động của hạt vật liệu và tối ưu hóa các tham số của máy cấp liệu rung hai chất thể GZS

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật