Hiệu quả áp dụng phân tích số liệu bằng sử dụng đường cong vi phân từ Tellur trong nghiên cứu cấu trúc sâu đới Thường XuânBá Thước tỉnh Thanh Hóa

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Phương pháp đo sâu từ Tellur là một trong những phương pháp hiệu quả trong tìm kiếm khoáng sản, nghiên cứu cấu trúc sâu. Tuy nhiên, với môi trường cấu trúc địa chất phức tạp, có nhiều nguồn gây dị thường phân bố gần nhau, nhiều trường hợp đường cong quan sát không cho thấy khả năng tách biệt rõ các đối tượng này. Trong nội dung bài báo này, nhóm tác giả đã xây dựng quy trình xử lý biến đổi vi phân số liệu từ Tellur. Kết quả sử dụng đường cong vi phân thay vì đường cong quan sát đã giúp nâng cao độ phân giải và tính định xứ của tài liệu từ Tellur trên cả mô hình lý thuyết lẫn tài liệu thực tế. Trên tuyến khảo sát tại khu vực phía Tây Thanh Hóa, nơi có nhiều đứt gãy phân bố rất gần nhau, cấu trúc môi trường dưới tuyến đo đã được thể hiện khá rõ ràng dựa trên việc kết hợp xử lý điện trở suất vi phân và giải ngược 2D số liệu đo sâu từ Tellur

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Hiệu quả áp dụng phân tích số liệu bằng sử dụng đường cong vi phân từ Tellur trong nghiên cứu cấu trúc sâu đới Thường XuânBá Thước tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật