NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ TRÊN BIỂN BẰNG PHẦN MỀM XỬ LÝ SAU TERRAPOS 1.34

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Các công tác đo đạc định vị trên biển hiện nay chủ yếu vẫn sử dụng công nghệ DGPS. Tuy nhiên, định vị DGPS độ chính xác đạt được hiện nay không cao do ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bài báo này đề xuất phương án nâng cao độ chính xác định vị bằng công nghệ DGPS và giới thiệu phương án xử lý sau với phần mềm Terrapos 1.34 cùng với kết quả thực nghiệm tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đỗ ngọc Đường, Đặng Nam Chinh(2001), Bài giảng công nghệ GPS, Đại học Mỏ - Địa chất
  • Dương Vân Phong(2008), Bài giảng Trắc địa biển, Đại học Mỏ - Địa chất
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ TRÊN BIỂN BẰNG PHẦN MỀM XỬ LÝ SAU TERRAPOS 1.34

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật