Xác định tốc độ di chuyển hợp lý của máy khấu để tăng hiệu quả khai thác than trong điều kiện cường độ kháng cắt của vỉa than thay đổi

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Tốc độ làm việc của máy khấu phụ thuộc vào tính chất của vỉa than, đặc biệt là cường độ kháng cắt. Bài báo trình bày một số nghiên cứu, tính toán vận tốc di chuyển máy khấu phụ thuộc vào cường độ kháng cắt của vỉa và mức tiêu thụ năng lượng. Kết quả bài báo được dùng để tính toán vận tốc di chuyển phù hợp của máy theo cường độ kháng cắt thay đổi

Tác giả
  • Đoàn Văn Giáp ,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Phạm Văn Tiến,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Khắc Lĩnh,Nghiên cứu sinh Trường Đại học Mỏ Saint-Petersburg, Liên bang Nga
  • Bùi An Cảnh,Công ty Cổ phần than Hà Lầm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Xác định tốc độ di chuyển hợp lý của máy khấu để tăng hiệu quả khai thác than trong điều kiện cường độ kháng cắt của vỉa than thay đổi

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật