Xây dựng cấu trúc điều khiển cho hệ năng lượng tái tạo

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Cấu trúc điều khiển phi tập trung cho hệ năng lượng tái tạo thiết lập bởi các nguồn phát phân tán, tải và thiết bị lưu trữ điện năng được nghiên cứu trong bài báo này. Tín hiệu điện áp dc bus được sử dụng để quyết định việc chia sẻ năng lượng giữa các nguồn khác nhau đồng thời được dùng để chọn chế độ hoạt động của hệ thống. Với kỹ thuật điều khiển phi tập trung, các bộ biến đổi được điều chỉnh độc lập mà không cần đến bộ điều khiển trung tâm hay các kết nối truyền thông. Vì thế, độ tin cậy và tính linh hoạt có thể được nâng cao. Hai chế độ hoạt động cho pin mặt trời và ắc quy được được tóm tắt phụ thuộc vào thành phần đang nắm quyền cân bằng năng lượng cho hệ thống. Hiệu quả của cấu trúc điều khiển đề xuất được chứng minh qua các kết quả mô phỏng cho một hệ một chiều với nguồn năng lượng tái tạo là năng lượng mặt trời

Tác giả
  • Phạm Thị Thanh Loan,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Đào Hiếu,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Xây dựng cấu trúc điều khiển cho hệ năng lượng tái tạo

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật