Giải pháp tăng hành trình khoan làm cơ sở cho việc cải tiến máy khoan xoay cầu CBW - 250 MH sử dụng trong công tác khoan lỗ mìn tại mỏ khai thác than Cao Sơn, Cọc Sáu

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Máy khoan xoay cầu là một thiết bị khoan được sử dụng phổ biến trong công tác khoan lỗ mìn trên các mỏ khai thác than lộ thiên tại vùng mỏ Quảng Ninh. Nghiên cứu loại máy này cho thấy hành trình khoan cho phép của máy khoan chủ yếu phụ thuộc vào độ cứng vững của xy lanh và tính kiên cố của đất đá khoan. Khi khoan lỗ mìn trong một loại đất đá có độ cứng nhất định, hành trình khoan cho phép của máy có thể lớn hơn thông số đã thiết kế. Để tận dụng công năng của máy có sẵn cũng như nâng cao năng suất khoan cần xác định hành trình khoan cho phép của máy đối với một nhóm đất đá cụ thể. Bài báo này trình bày phương pháp nâng cao năng suất khoan của máy khoan xoay cầu CBW-250MH sử dụng để khoan lỗ mìn tại mỏ than Cọc Sáu và Cao Sơn, Quảng Ninh. Kết quả tính toán lý thuyết cho thấy khi tăng thêm số nhánh cáp động của cơ cấu dẫn tiến choòng khoan từ nguyên trạng 4 nhánh lên 6 nhánh thì hành trình khoan hữu ích của máy được tăng thêm 50%

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • (), ,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp tăng hành trình khoan làm cơ sở cho việc cải tiến máy khoan xoay cầu CBW - 250 MH sử dụng trong công tác khoan lỗ mìn tại mỏ khai thác than Cao Sơn, Cọc Sáu

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật