Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả hệ thống tách nước tại giàn công nghệ Trung tâm CPP-3 Mỏ Bạch Hổ

[ Tháng - Năm ]

Hiện nay thực trạng ngập nước tại các giếng khai thác mỏ Bạch Hổ ngày một tăng cao cùng với đó là tần xuất xử lý vùng cận đáy giếng, bơm rửa đường ống ngày càng nhiều dẫn đến việc tính chất của sản phẩm khai thác ngày càng phức tạp, nên đòi hỏi công nghệ tách nước phải thay đổi để phù hợp. Giàn CPP- 3 được hoàn thiện và đi vào vận hành đạt hiệu quả cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì công nghệ của giàn CPP-3 đã bộc lộ những mặt hạn chế như không thiết kế gia nhiệt dòng sản phẩm đầu vào. Để nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống, nhóm tác giả sẽ tập trung khảo sát chế độ làm việc của các thiết bị tách và lựa chọn chế độ làm việc tối ưu cũng như nâng công suất tách nước cho bình tách ba pha cấp 1tại giàn CPP3 tránh quá tải trong quá trình làm việc của bình tách tĩnh điện cấp 2 nhằm tối ưu hóa công nghệ, tiết giảm chi phi vận hành

Tác giả
  • Lê Quang Duyến ,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Vũ Văn Tiến,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Tăng Văn Đồng,Công ty điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước (PVEP-POC), Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả hệ thống tách nước tại giàn công nghệ Trung tâm CPP-3 Mỏ Bạch Hổ

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật