Nâng cao hiệu quả khai thác than hầm lò bằng việc lựa chọn phương pháp cắt than tối ưu từ gương khai thác

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Nghiên cứu, phân tích quá trình hình thành mặt phá hủy, bụi và năng lượng tiêu thụ trong quá trình bóc tách than khỏi nguyên khối bằng máy kombai khai thác từ đó đề xuất áp dụng một số phương pháp cắt khác theo tiêu chí giảm lượng bụi và giảm chi phí năng lượng trong quá trình cắt. Bài báo đưa ra triển vọng có thể áp dụng các phương pháp này trong thời gian tới ở các mỏ than hầm lò và kết quả bài báo sẽ làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo.

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Florov, A. G(1972), Solution on increasing coal grain size and reducing dust in coal mining, Skonchinki Institute
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nâng cao hiệu quả khai thác than hầm lò bằng việc lựa chọn phương pháp cắt than tối ưu từ gương khai thác

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật