Mô hình khảo sát quan hệ hỗ cảm giữa hai cuộn dây trong hệ thống truyền tải năng lượng điện không dây sử dụng phần mềm ANSYS

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Truyền điện không dây (WPT) là truyền dẫn năng lượng điện từ nguồn đến tải không qua kết nối dây dẫn. Vấn đề tồn tại hiện nay với phương pháp truyền tải điện năng không dây là hiệu suất hệ thống chưa cao, khoảng cách truyền tải ngắn, cấu tạo hệ thống phức tạp, chi phí thấp. Bài báo đề cập đến vấn đề mô phỏng hệ thống WPT và nhằm khảo sát mối quan hệ phụ thuộc của hỗ cảm giữa hai cuộn dây RX và TX theo khoảng cách và góc quay của chúng với các giá trị cụ thể, từ đó xác định hiệu suất truyền tải năng lượng của hệ, và tìm điểm làm việc đạt hiệu suất truyền tải lớn nhất. Từ cơ sở lập luận lý thuyết và tiến hành thực hiện mô phỏng hệ thống WPT với phần mềm ANSYS, kết quả đạt được cho thấy quan hệ hỗ cảm giữa hai cuộn dây trong các trường hợp đặt lệch trục và lệch góc. Từ đó làm tiền đề giúp cho người thiết kế hệ thống WPT có thể điều chỉnh các thông số về cuộn dây, tần số cộng hưởng, ... để hệ thống đạt hiệu quả cao, hoạt động tin cậy, đồng thời giảm chi phí giá thành sản xuất.

Tác giả
  • Nguyễn Tiến Sỹ,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Tống Ngọc Anh,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Tài liệu tham khảo
  • Chandrasekar Rao, T. S., Geetha, K(2016), Categories, Standards and Recent Trends in Wireless Power Transfer: A Survey,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Mô hình khảo sát quan hệ hỗ cảm giữa hai cuộn dây trong hệ thống truyền tải năng lượng điện không dây sử dụng phần mềm ANSYS

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật