Tính toán tối ưu đường kính và các yếu tố ảnh hưởng đến thông số tối ưu của vòi phun thủy lực

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Thủy lực vòi phun là dạng dòng tia được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và công nghiệp. Yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu dòng tia làm thế nào tận dụng được tối đa năng lượng của máy bơm để hiệu quả ứng dụng cao nhất. Trong bài báo này, tác giả thiết lập và đưa ra các biểu thức thể hiện điều kiện tối ưu thủy lực qua lỗ vòi phun, cụ thể là thiết lập biểu thức giảm áp qua lỗ phun, tổn thất áp suất trong hệ thống, sau đó thiết lập các biểu thức xác định áp suất ma sát tối ưu, giảm áp qua lỗ phun tối ưu, vận tốc chất lỏng qua lỗ phun tối ưu, đường kính lỗ phun tối ưu trên hai khía cạnh đó là tối ưu về công suất thủy lực, tối ưu về lực va đập của dòng thủy lực qua vòi phun. Đồng thời xác định ảnh hưởng của các yếu tố trọng lượng riêng chất lỏng, lưu lượng và áp suất máy bơm đến tối ưu thủy lực qua lỗ vòi phun. Trên cơ sở đó xây dựng các hình ảnh cụ thể về mối tương quan này bằng phần mềm Matlab.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Tính toán tối ưu đường kính và các yếu tố ảnh hưởng đến thông số tối ưu của vòi phun thủy lực

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật