Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV)

TẬP 58 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2017]

Công nghệ máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicles -UAV) đang được sử dụng nhiều trong công tác đo đạc bản đồ. Tuy nhiên, các ứng dụng thực tế hiện nay chủ yếu sử dụng thiết bị UAV để bay chụp và thành lập bản đồ địa hình, địa chính là chủ yếu mà chưa có nhiều nghiên cứu quan tâm tới việc lập mô hình 3D, bản đồ 3D từ các dữ liệu ảnh chụp UAV. Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu xây dựng mô hình 3D khu vực bờ đập hồ Suối Hai, huyện Ba Vì từ dữ liệu ảnh UAV được chụp từ thiết bị Drone Inspire 1. Để xây dựng mô hình 3D chúng tôi đã tiến hành thực hiện theo hai quy trình: thứ nhất bay chụp ảnh phục vụ công tác xử lý dữ liệu ảnh thu được từ thiết bị Drone Inspire 1 (một thiết bị UAV giá rẻ) và tiến hành khớp ảnh, tạo đám mây điểm, xây dựng mô hình số bề mặt (DSM) từ đó tính toán thành lập mô hình số độ cao (DEM); thứ hai là bay chụp ảnh nghiêng phục vụ công tác chụp các yếu tố bề mặt của địa vật để mô hình hóa các đối tượng trên bề mặt và tạo mô hình ảnh 3D thực của bề mặt địa hình.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV)

Tạp chí

TẬP 58 KỲ 4

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật