CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHẤU MỞ LUỒNG VỚI MỤC ĐÍCH NÂNG CAO SẢN LƯỢNG LÒ CHỢ KHAI THÁC CƠ GIỚI HÓA TOÀN PHẦN

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Trình tự mở luồng khấu ban đầu trong công nghệ khấu máy cơ giới hóa toàn phần và phương thức tổ chức sản xuất ở lò chợ trong quá trình vận hành tổ hợp: máy khấu, máng cào, vì chống có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao sản lượng lò chợ và hiệu quả của công nghệ

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Trần Văn Thanh(2006), Năng suất máy khấu và tổ chức sản xuất theo dây chuyền liên tục ở lò chợ dài, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần XVII, Đà Nẵng
  • K.Nienhaus, A.K.Bayer s& H.Hault(2001), High productivity-A question of Shearer loader Cutting Sequences, Aachen University of Technology, Germany
Thông tin bài báo

Tiêu đề

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHẤU MỞ LUỒNG VỚI MỤC ĐÍCH NÂNG CAO SẢN LƯỢNG LÒ CHỢ KHAI THÁC CƠ GIỚI HÓA TOÀN PHẦN

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật