Xây dựng quy trình bán tự động chiết tách thông tin nhiệt đô bề mặt từ ảnh viễn thám hồng ngọai nhiệt Landsat sử dụng phần mềm Erdas Imaginê

[ Tháng - Năm ]

Nhiệt độ bề măt là một trong những yếu tố quan trọng khi nghiên cứu khí hậu và tác động của nó đến môi trường sống của con người. Nhiệt độ bề mặt có thể được chiết tách từ tư liệu ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt, tuy nhiên việc xác định nhiệt độ bề mặt trên các phần mềm xử lý ảnh thường mất nhiều thời gian do phải thực hiện nhiều tính toán riêng lẻ. Bài báo này trình bày kết quả xây dựng quy trình bán tự động chiết tách thông tin nhiệt độ bề mặt từ tư liệu ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt Landsat 5, 7 và 8. Quy trình có ưu điểm đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ bề mặt

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Xây dựng quy trình bán tự động chiết tách thông tin nhiệt đô bề mặt từ ảnh viễn thám hồng ngọai nhiệt Landsat sử dụng phần mềm Erdas Imaginê

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật