XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA THỨC SỐ CHO ĐỐI TƯỢNG MÁY CÁN THÉP TRONG CÔNG NGHIỆP

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Việc thiết kế một bộ điều khiển đa thức số và kiểm tra chất lượng điều khiển của nó giữ một vai trò quan trọng trong các bài toán xây dựng các bộ điều khiển cho các đối tượng trong tự động hóa các quá trình sản xuất. Bài báo trình bày chi tiết bài toán xây dựng và kiểm chứng bộ điều khiển đa thức số cho đối tượng máy cán thép trong công nghiệp trên phần mềm Matlab

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA THỨC SỐ CHO ĐỐI TƯỢNG MÁY CÁN THÉP TRONG CÔNG NGHIỆP

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật