TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Theo kết quả điều tra địa chất khu vực, tìm kiếm và thăm dò, Bắc Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là sét gạch ngói và cát, cuội sỏi. Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ mã số B2009-02-77TĐ, tập thể đã phát hiện và ghi nhận bổ sung 2 điểm đá vôi và 1 điểm đá ryolit tại xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, 2 điểm cuội kết vôi tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam và dải cát vàng nằm trong thềm bậc I thuộc thung lũng sông Cầu ở khu vực huyện Hiệp Hoà. Các loại khoáng sản mới ghi nhận đều có chất lượng đáp ứng yêu cầu làm vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát vàng có chất lượng đáp ứng yêu cầu làm chất độn bê tông mác cao trong xây dựng công nghiệp và dân dụng. Tổng tài nguyên đá carbonat làm vật liệu xây dựng khoảng 17 triệu m3; sét gạch ngói 465 triệu m3; cát xây dựng khoảng 13,9 triệu m3, trong đó cát vàng trong thềm bậc I là 5 triệu m3; cuội sỏi là 91,14 triệu m3. Nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó cần phải được quy hoạch và tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý kết hợp với bảo vệ môi trường

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Hoàng Ngọc Kỷ và nnk(2001), Bản đồ địa chất và khoáng sản tờ Hải Phòng, tỷ lệ 1:200.000, Lưu trữ Địa chất, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Hoành và nnk(2001), Bản đồ địa chất và khoáng sản tờ Hà Nội, tỷ lệ 1:200.000, Lưu trữ Địa chất, Hà Nội
  • Phạm Đình Long và nnk(2001), Bản đồ địa chất và khoáng sản tờ Tuyên Quang, tỷ lệ 1:200.000, Lưu trữ Địa chất, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật