NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MIỆNG GIẾNG THEO CÔNG NGHỆ MỚI TRONG THIẾT KẾ GIÀN KHOAN TỰ NÂNG - 90 MÉT NƯỚC

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Hiện nay lần đầu tiên tại Việt Nam, dự án giàn khoan tự nâng- 90m nước đang được đội ngũ kỹ sư cùng chuyên gia nước ngoài nghiên cứu, triển khai thiết kế chi tiết, chế tạo và lắp ráp. Trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư thì việc nghiên cứu tính toán, triển khai thiết kế chi tiết và lựa chọn thiết bị tích hợp trong hệ thống kiểm soát miệng giếng để phù hợp với công nghệ mới trên thế giới là việc cần thiết và mang tính thời sự cao

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Cao Ngọc Lâm(2006), Tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực khoan dầu khí, Tạp chí Trường Đại học Mỏ- Địa chất
  • Trần Xuân Đào(2007), Thiết kế công nghệ khoan các giếng khoan dầu và khí, Nhà xuất bản Khoa học- Kỹ thuật
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MIỆNG GIẾNG THEO CÔNG NGHỆ MỚI TRONG THIẾT KẾ GIÀN KHOAN TỰ NÂNG - 90 MÉT NƯỚC

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật