Đánh giá khả năng gia tăng thu hồi dầu từ bơm ép nước: Trường hợp nghiên cứu ở khu vực I của mỏ X, bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK] [ Tháng 06- Năm 2017]

Mỏ X có hai đối tượng chứa chính là đá vôi Mioxen giữa và trầm tích lục nguyên Mioxen dưới. Theo cấu trúc, mỏ được chia làm 4 khu vực chính: khu vực I, II, III và IV lần lượt về phía Bắc, phía Nam, phía Tây và phía Đông của mỏ. Khu vực I bao gồm các khối 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đã được đưa vào khai thác sớm từ cuối năm 1994. Hiện tại, sản lượng dầu khai thác tích lũy của khu vực I là hơn 37 triệu thùng, chiếm trên 70% sản lượng dầu toàn mỏ, đạt hệ số thu hồi trung bình 14,6%. Do đặc điểm địa chất phức tạp với các khối có diện tích nhỏ và khép kín nên sau thời gian ngắn khai thác áp suất vỉa khu vực I đã suy giảm rõ rệt cùng với tỷ số khí dầu tăng cao. Giải pháp bơm ép nước đã được áp dụng đối với tầng chứa cát kết lục nguyên Mioxen dưới ở khối 4 không những duy trì được áp suất vỉa mà còn làm tăng hệ số thu hồi dầu của cả khối. Để tận thu hồi dầu ở các khối còn lại, việc nghiên cứu áp dụng giải pháp bơm ép là cần thiết, đặc biệt đối với các khối khi sản lượng khai thác đã giảm tới ngưỡng có ít hiệu quả kinh tế. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu bơm ép nước trên mô hình mô phỏng tầng chứa cát kết lục nguyên Mioxen dưới cho các khối 1, 2-3 và 4 với các chế độ bơm ép khác nhau. Kết quả cho thấy hệ số thu hồi dầu gia tăng thêm từ 2 đến 9% so với phương án không bơm ép. Bên cạnh đó nhóm tác giả cũng đưa ra các ý tưởng nhằm điều chỉnh và tối ưu hóa thiết kế khai thác để tận thu hồi dầu cho khu vực I cũng như toàn mỏ X.

Tác giả
  • Trần Văn Lâm,Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong Nước (PVEP POC), Việt Nam
  • Nguyễn Mạnh Tuấn,Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong Nước (PVEP POC), Việt Nam
  • Nguyễn Hải Long,Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong Nước (PVEP POC), Việt Nam
  • Phạm Đức Thành,Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong Nước (PVEP POC), Việt Nam
  • Lê Vũ Quân,Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Việt Nam
  • Nguyễn Văn Đô,Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá khả năng gia tăng thu hồi dầu từ bơm ép nước: Trường hợp nghiên cứu ở khu vực I của mỏ X, bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK]

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật