Nhận diện sự tồn tại của mặt mô phỏng đáy biển (BSR), những thách thức còn tồn tại trong công tác thăm dò Gas Hydrate

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK] [ Tháng 06- Năm 2017]

Mặt phản xạ mô phỏng đáy biển (BSR) xuất hiện tương đối song song với đáy biển, đảo pha so với phản xạ đáy biển và thường cắt qua các phản xạ trầm tích. Có hai loại BSR chính, BSR liên quan đến gas hydrate và BSR liên quan đến quá trình diagenesis. (i) BSR liên quan đến gas hydrate được xem như là một dấu hiệu trực tiếp để nhận biết sự tồn tại của gas hydrate, được hình thành do sự tồn tại của khí tự do bên dưới đáy của đới gas hydrate ổn định, bị khống chế bởi điều kiện nhiệt độ và áp suất; (ii) BSR được hình thành do quá trình diagenesis, liên quan đến quá trình chuyển đổi opal A/opal CT. Thêm vào đó BSR có thể xuất hiện dạng kép, khi cùng lúc có hai BSR tương đối song song, BSRp và BSRs. Trong hầu hết trường hợp, BSRp thường liên quan đến gas hydrate ở trạng thái cân bằng ổn định, còn BSRs có thể là tàn dư của BSR để lại khi điều kiện nhiệt - áp thay đổi. Ngoài ra BSRs cũng có thể là BSR tạo ra do sự tồn tại hydrate của hỗn hợp metan và các thành phần nặng hơn. Sự xuất hiện BSR kép như là một dấu hiệu chỉ ra sự linh động của hydrate để thích nghi với sự thay đổi điều kiện nhiệt động dẫn đến giải phóng khí metan. Việc nghiên cứu tiềm năng gas hydrate dựa vào BSR cần hết sức cẩn thận, tránh nhầm lẫn giữa các loại BSR và cơ chế hình thành chúng, dẫn đến đánh giá sai triển vọng gas hydrate. Nghiên cứu về BSR tại thềm lục địa Cameroon phát hiện thấy mặt phản xạ mô phỏng đáy biển trải rộng và liên tục trên diện tích khoảng 350km2. Sự xuất hiện của BSR liên quan đến gas hydrate quan sát được cùng các vết lõm đáy biển (pockmark) và các cột khí (pipe). BSR có sự bất ổn (nâng lên) quan sát được tại các khe rãnh đáy biển có thể liên quan đến sự dịch chuyển của cột khí từ dưới lên làm gia tăng nhiệt độ cục bộ dẫn đến đới GHSZ mất ổn định và đáy của GHSZ dịch chuyển lên trên thiết lập trạng thái cân bằng mới. Tàn dư của BSR không quan sát thấy tại khu vực này.

Tác giả
  • Lê Ngọc Ánh,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nhận diện sự tồn tại của mặt mô phỏng đáy biển (BSR), những thách thức còn tồn tại trong công tác thăm dò Gas Hydrate

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK]

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật